سرمایه گذاری در شهرک خاوران تبریز

شهرک خاوران از حوزه استحفاظی شهرداری منطقه 9 تبریز می باشد.

پروژه های بزرگی در خاوران تبریز  در دست اجرا می باشد.
نمونه ای از این پروژه ها عبارتند از
  1. پروژه مرکز همایش های بین المللی خاوران تبریز
  2. پروژه پارک آبی خاوران
  3. پروژه مسجد آبی خاوران تبریز
  4. پروژه دهکده سلامت خاوران
  5. پروژه های بزرگ تجاری ، تفریحی خاوران
  6. پروژه های ایجاد فضای سبز در مناطق مختلف خاوران